Kinesiologie

Kinesiologie betekent de leer van beweging. Binnen de kinesiologie worden de ideeën uit de Westerse geneeskunde en de Oosterse traditionele geneeswijzen gecombineerd. Spierspanning wordt tijdens de behandeling opgespoord middels testen. Een te hoge of te lage spierspanning in het lichaam is een teken van onbalans. De spieren hangen samen met de meridianen en organen in het lichaam. Middels de spiertesten kunnen klachten worden opgespoord. Het is mogelijk om met deze methode een verstoorde lichaamsbalans weer op orde te brengen. De remedie bestaat uit nieuwe inzichten, drukpuntmassage, stressverminderende oefeningen, anders bewegen en tips over voeding.

Hoe is kinesiologie ontstaan?

Begin 1900 werden de eerste spiertesten ontwikkeld door de orthopedisch chirurg R.W. Lovett. Hij gebruikte de testen om de gevolgen van de ziekte polio te meten. In de jaren 20 van de vorige eeuw ontdekten de osteopaten Frank Chapman en Charles Owen dat veel ziekten mede worden veroorzaakt door trage doorstroming van het lymfesysteem. Zij ontdekte dat het lymfesysteem goed reageerde op massagetechnieken waardoor klachten werden verlicht en uiteindelijk verdwenen. In de jaren 30 ontwikkelde de Amerikaanse chiropractor Terence Bennet een model voor het in balans brengen van de bloedstroom naar de organen, spieren en zenuwen. Hij noemde zijn methode ‘neurovascular dynamics’. In 1949 werd de methode verfijnd en vastgelegd door Henry en Florence Kendall in het boek ‘Muscles: Testing and Function’. Dit boek betreft een diepte analyse van de werking van spieren en gewrichten. Het boek staat bekend als pionierswerk binnen de kinesiologie.

George Goodheart, een chiropractor, raakte geïnteresseerd in het boek. Hij legde de relatie tussen gezondheidsklachten en verzwakte spieren. Goodheart was geïnteresseerd in vele gezondheidsthema’s waarover hij verschillende boeken las. Hij bracht uiteindelijk het werk van zijn voorgangers samen met de ideeën van Kendall. Hij voegde Chapmans informatie over het lymfatisch systeem toe, Bennets ideeën over de functie van de bloedstroom alsmede zijn eigen praktijkervaring. Al deze theorieën samen lagen aan de basis van de ontwikkeling van de kinesiologie. In 1973 richtte hij de International College of Applied Kinesiology op. John Thie studeerde af aan dit college en maakte in de jaren 70 technieken uit de kinesiologie toegankelijk voor niet medici (leken). Dit betrof zijn droom en levenswerk. Hij ontwikkelde de praktijkgerichte methode Touch for Health. 

Wat is kinesiologie?

Kinesiologie valt binnen de alternatieve therapie die complementair (aanvullend) is aan de reguliere geneeskunde. Binnen de kinesiologie wordt niet de kracht van een spier gemeten maar wel de energie van de spier. Dit doet men bijvoorbeeld door een lichaamsdeel te isoleren en één spier te testen middels het uitoefenen van druk. Kan de spier de druk weerstaan dan is er sprake van voldoende energie. Zo niet dan is de spier gestresst en in onbalans. Spieren staan in relatie tot de meridianen en de organen van het lichaam. Een spier die niet in balans is kan problemen veroorzaken of een uiting zijn van problemen in het lichaam of de geest. Spieren reageren op de psyche, lichamelijk ongemak en voeding. De kinesioloog vertaalt middels de spiertesten wat het lichaam aangeeft. Op deze manier wordt de oorzaak van de ontstane problemen opgespoord. Middels een bewustwordingsproces wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam aangesproken. Daarnaast kan de kinesioloog de onbalans corrigeren middels acupressuur, reflexpunten, stressrelease oefeningen, adviezen over bewegen en voeding. Op deze manier worden bestaande blokkades opgeheven. Je leert luisteren naar je lichaam en vindt verlichting voor klachten waarover je wellicht te horen had gekregen dat je ermee moet leren leven.     

Voor welke klachten is kinesiologie geschikt?

Kinesiologie is inzetbaar bij bestaande klachten. De methode kan ook preventief worden ingezet om de balans te behouden en klachten te voorkomen. De methode is goed inzetbaar bij beginnende klachten. Via spiertesten kunnen kleine problemen in het lichaam worden opgespoord en voorkomen. Kinesiologie is inzetbaar bij bestaande psychische klachten waaronder slecht slapen, stress, faalangst, onrust (ADHD/ADD), concentratieproblemen, traumaverwerking, niet goed in je vel zitten en het verhogen van het zelfvertrouwen. Kinesiologie is daarnaast in te zetten bij minder goed verklaarbare lichamelijke klachten waaronder darmklachten, hoofdpijn, migraine, (voedsel)intolerantie, allergie, vermoeidheid, pijn, gewrichtsklachten en overige klachten met een onduidelijke oorzaak. Kinesiologie is goed inzetbaar bij jonge kinderen, huilbaby’s en dus voor alle leeftijden. De methoden zijn inzetbaar naast een reguliere medische behandeling om het herstellend vermogen van het lichaam te stimuleren. Het is altijd mogelijk om een hulpvraag voor te leggen aan een kinesioloog om te bezien of de situatie behandelbaar is.

Hoe ziet een behandeling kinesiologie eruit?

In de regel start een behandeling met een intake over de bestaande klachten. Daarna vinden spiertesten plaats om de blokkades in het lichaam in kaart te brengen. Een behandeling duurt vaak 45 minuten tot één uur. Kinesiologie is goed toepasbaar bij mensen die hun klachten niet goed onder woorden kunnen brengen. Het lichaam vertelt het verhaal via de spieren. Klachten ontstaan wanneer blokkades te lang zijn genegeerd. Het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd waardoor de blokkades worden opgeheven. De balans herstelt. Voor beginnende klachten is vaak een kort behandeltraject voldoende. Voor chronische klachten zijn meerdere behandelingen noodzakelijk. Geef het lichaam de tijd om aan de behandeling te wennen en neem na de behandeling voldoende rust. De behandelaar geeft inzichten en oefeningen voor thuis mee. Samen met de behandelaar evalueer je regelmatig het verloop van de behandeling.

Hoe maak je de keuze voor een behandelaar? Het beroep kinesioloog is geen beschermd beroep. Wel kan je de keuze maken voor een kinesioloog die is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK). De BvK hanteert professionele standaarden, vereist van de behandelaar dat de behandelingen gedocumenteerd worden, kent een klacht- en een tuchtregeling. Aangesloten kinesiologen houden zich aan een ethische code en hebben een beroepsgeheim. Eenmaal per kwartaal geeft de organisatie een vakblad uit. Daarnaast zien zij toe op het accrediteren van de opleiding(en) tot kinesioloog en waarborgen zij dat ieder lid voldoet aan de regels op het gebied van bij- en nascholing. Op deze wijze bewaakt het BvK de kwaliteit van de behandelaars. Wij hebben een behandelaar gevonden die via deze link kinesiologie in zijn pakket heeft. Volg deze link!

Kracht van positiviteit

Nieuwe energie, nieuwe kansen.
Laat positiviteit je levenspad verlichten

Begin zoektocht