Mindfulness & Meditatie
remove_red_eye 512
favorite_border 1
share

Mesologie

Inleiding Mesologie

Mesologie benadert veelal chronische aandoeningen op holistische wijze en biedt behandelingen die de reguliere en alternatieve geneeskunde combineert om zo het lichaam te stimuleren om zichzelf te herstellen.


Wat is mesologie?

Binnen de mesologie wordt niet alleen rekening gehouden met de fysieke mens maar ook met de psyche, geest, energie en zijn bestaan. De mens staat via de huid, lucht, water en voedsel in contact met zijn omgeving. Wanneer hier een disbalans in ontstaat dan reageert het lichaam op fysiologische wijze en uiteindelijk op pathologische wijze. Deze reacties zijn via de symptomen door een mesoloog op te sporen in het bindweefsel (mesoderm). De mesoloog biedt methoden om de aandoening van binnenuit te bestrijden. In de mesologie wordt het complete beeld van de mens in kaart gebracht alvorens een diagnose te stellen. De mens wordt als geheel benaderd waarbij fysieke en psychische klachten even belangrijk zijn. Via een combinatie van wetenschap, empirisch onderzoek, Oosterse en Westerse geneeswijze worden klachten opgelost door de balans van de mens te herstellen.


De mens is immers gezond wanneer hij in zijn persoonlijke balans leeft.


Waar staat mesologie voor?

Mesologie komt van de woorden meso en logos. Meso staat voor ‘midden’ en logos staat voor ‘kennis van’. Het woord meso is tevens te herleiden tot het woord mesoderm dat staat voor bindweefsel. Het bindweefsel wordt binnen de mesologie gezien als het grote communicatie stelsel van het lichaam dat zorg draagt voor de doorvoer van voedingsstoffen, afvoer van afvalstoffen, drager van impulsen van het zenuwstelsel en hormonen. Daarnaast speelt het mesoderm een grote rol in ons afweersysteem. Het woord ‘midden’ en ‘kennis’ van staat tevens voor de brug tussen de alternatieve en reguliere geneeswijze.


Wat is de oorsprong van mesologie?

Behandelingen gestoeld op de mesologie worden in Nederland enkele tientallen jaren aangeboden. De academie voor mesologie startte in 1991 en biedt een 4-jarige beroepsopleiding aan. Het tuchtrecht is op deze beroepsgroep van toepassing. De ideeën waarop mesologie zijn gestoeld zijn vele malen ouder. Gedurende de oud Griekse beschaving schreef Plato al over de mens, de ziel en zijn omgeving. Plato schreef de meeste mensen lijken in een grot te leven, gevangen in hun eigen lichaam zien zij alleen schaduwen op de muur. De schaduwen houden zij voor echte dingen. De mens dient zich van zijn ketenen te bevrijden en de echte zaken buiten de grot te ontdekken, anders blijft hij misvormd.


In de mesologie wordt de relatief jonge Westerse geneeskunde gecombineerd met onder meer traditionele Chinese geneeswijze, Ayurveda, homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde. De Chinese geneeswijze en de Ayurveda zijn duizenden jaren geleden ontstaan in Azië. Beide benaderen de mens als geheel. Deze geneeswijzen zijn tot op heden in ontwikkeling. Ayurveda is door de World Health Organization erkend als wetenschappelijke geneeskunde.


In de periode van 1755 – 1843 werden de principes van de homeopathie systematisch vastgelegd door S. Hahnemann. Het gedachtegoed van de homeopathie is terug te voeren tot de oude Grieken. Hippocrates, de grondlegger van onze geneeskunde, had als belangrijkste streven om de natuur in haar werk te ondersteunen waar het gaat om genezing. Hierin kan men één van de grondhoudingen van de homeopathie herkennen. Ook de orthomoleculaire geneeskunde vindt in deze stroming zijn oorsprong. Het Griekse woord orthos betekent ‘juist, recht of gezond’. Orthomoleculair betekent ‘de moleculen betreffende’. Deze geneeswijze richt zich voornamelijk op de voedingsstoffen.


De mesologie betreft een complete behandelwijze.


Voor welke klachten is mesologie geschikt?

De mesologie is vooral geschikt voor chronische klachten van lichamelijke of psychische aard of een combinatie daarvan. Voorbeelden van klachten die je kunt voorleggen aan een mesoloog zijn: vermoeidheidsklachten, psychische klachten waaronder depressie, stemmingsklachten, overspannen/burnout, allergieën, klachten ten gevolge van voeding en/of klachten aan de spijsvertering, klachten aan het reproductieve systeem waaronder menstruatieklachten, overgangsklachten en/of vruchtbaarheidsproblemen, huidaandoeningen waaronder uitslag, eczeem, hoofdpijn/migraine, klachten aan de luchtwegen en/of longen waaronder terugkerende verkoudheden, chronische keel- en/of oorontstekingen, spier en/of gewrichtsklachten waaronder pijnklachten, fibromyalgie, reumatische klachten, slijtage, stijfheid, RSI, KANS, pijn aan de rug en/of nek en overige klachten aan het bewegingsapparaat.


In feite kan je elke klacht waar je langere tijd last van heeft voorleggen aan een mesoloog.


Vormen van diagnostiek in de mesologie

In de mesologie wordt de diagnose gesteld door naar het totaalbeeld van de mens te kijken. Hiervoor gebruikt de mesoloog traditioneel lichamelijk onderzoek. Via de Chinese Geneeskunde en de Ayurveda wordt de pols- en tongdiagnostiek ingezet. Bij de tong kijkt men naar de kleur, aanslag, vochtigheid en onregelmatigheden. Via de pols wordt de hartslag en de kwaliteit van je energie gemeten. De mesoloog heeft de electro-fysiologische meting tot zijn beschikking om acupunctuurpunten te meten op elektrische weerstanden. De reacties in het mesoderm worden hierdoor meetbaar. Tijdens de behandeling is deze methode in te zetten om te bezien of de reacties in het lichaam veranderen. Bij het stellen van de diagnose wordt veelal een anamnese afgenomen en daarnaast worden diverse methodieken ingezet om tot een complete diagnose te komen.


Hoe ziet een behandeling eruit?

Na de diagnostiek wordt bezien op welke wijze het lichaam weer in balans kan worden gebracht zodat genezing op gang komt. Therapie kan onder meer bestaan uit het aanpassen van de voeding, voorschrijven van homeopathische geneesmiddelen, Ayurvedische kruiden, orthomoleculaire supplementen, anders bewegen, fysieke behandeling (osteopathie/fysiotherapie) en gesprekken. De therapie betreft een combinatie van reguliere en alternatieve behandeling, Oosterse en Westerse geneeswijzen, om via deze weg tot een integrale aanpak te komen.


Kwaliteit en toezicht

Het beroep mesoloog is een beschermd beroep. De Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVM) bewaakt en controleert het register voor de mesologie. Alleen afgestudeerde mesologen die zich conformeren aan de kwaliteitseisen en beroepscode kunnen zich registreren. Daarnaast houdt de NVM toezicht en controle over de opleiding tot mesoloog en bezoeken zij haar leden om de kwaliteit in de praktijk te controleren. Op deze wijze wordt de kwaliteit van de mesologie gewaarborgd voor patiënten.

 

Plaats een reactie

message
email
person